Gå till innehållet

Mätare#

En samling av de mätare som används i Sverige och vart HAN-porten sitter på dem.

Landis & Gyr E360#

Landis & Gyr E360 front Landis & Gyr E360 HANport

HAN-porten på Landis & Gyr E360 sitter under luckan.

Iskra AM550#

HAN-porten är märkt med P1 och sitter uppe i högra hörnet på mätaren. E.ON kan ej aktivera HAN-porten på denna modell.

Sagemcom S211#

Sagemcom S211

HAN-porten sitter under luckan i nedre vänstra hörnet.

Kaifa MA304H4PSE#

HAN-porten som är av den norska standarden (RJ45) sitter under en gummilucka till vänster på mätarens framsida.