Gå till innehållet

Norska porten#

HAN-porten, eller P1-porten, sitter oftast under ett litet lock på din elmätare.

Den norska varianten består av ett RJ45 uttag, samma som på vanliga internetsladdar.

Spänningsmatning av utrustning#

Eftersom det elektriska interfacet är MBus är det möjligt att spänningsmata din utrustning genom porten. Men det krävs en ordentligt Mbus slave implementation på hårdvarusidan.

PIN-layout#

Norsk HAN-port med PIN layout

Pin Namn Beskrivning Kommentar
1 MBus + MBus trådpar
2 Mbus - MBus trådpar startar export av data

Koppla in extra utrustning#

MBus i mätaren agerar master och det är möjligt att ha flera slavar på slingan som lyssnar pushad data.