Gå till innehållet

Avvikande implementationer#

En lista på de olika, från branschrekommendationer, avvikande implementationer som har återfunnits i Sverige på en RJ12 port.

HDLC + DLMS Push.#

Todo

Beskriv den data som används av Tekniska verken.

Standard IEC62056-21#

Todo

Vissa mätare använder standard IEC62056-21 utan ändringarna i DSMR P1 Companion standard.